Klachtenregeling

Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Levert een gesprek met uw therapeut(e) of een bemiddelingsgesprek met de heer Gronsveld of de heer Durenkamp niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure conform de richtlijn van het KNGF.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met onderstaande organisatie.

KNGF Ledenvoorlichting
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 467 29 29
Of pak de informatiefolder uit het folder rek in de wachtkamer

Klachtenregeling Fysiotherapie

Het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie is door het KNGF in overeenstemming met Zorgbelang Nederland opgesteld. Deze regeling bepaalt onder andere dat de zorgverlener binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. Deze termijn mag indien nodig met vier weken verlengd worden.

Onderdeel van de klachtenregeling is dat uw als patiënt gebruik kunt maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar worden gesteld. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Wanneer een patiënt het niet eens is met uw oordeel over een klacht, dan kan hij dit geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Informatie voor patiënten

Op www.defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.
De patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. De patiënt kan hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.