Samenwerkingen Sport Revalidatie Rotterdam

Om de revalidatie zo effectief mogelijk te laten functioneren is het van belang dat er een goede samenwerking wordt opgezet met professionals en begeleiders/trainers. De samenwerking met sportartsen zorgt ervoor dat er vanuit een geneeskundig oogpunt onderzoeken en behandelingen kunnen plaatsvinden. Een sportarts helpt met inspanningsdiagnostiek, keuringen, bewegingsanalyses, metabolisme metingen, topsportbegeleiding, voedingsadviezen en wetenschappelijk onderzoek. Sportrevalidatie Rotterdam vindt het belangrijk om samen te werken met de directe verzorgers van de sporter binnen de club/vereniging. De verzorger begeleid de sporter immers tijdens wedstrijden en trainingen. Als de verzorger op de hoogte is en betrokken wordt in het revalidatieproces, leidt dit tot een efficiëntere revalidatie. Het kan dus voorkomen dat een verzorger uitgenodigd wordt om eens te komen kijken hoe de revalidatie plaatsvindt, als het nodig is zal er periodiek overleg plaatsvinden.

De coaches en trainers worden persoonlijk door ons op de hoogte gehouden over de vordering van de revalidatie. Een trainer zal op deze manier een helder beeld krijgen over de beschikbaarheid van de sporter. Dit zal leiden tot minder risico op terugval of bijkomend letsel als gevolg van een niet-efficiënte revalidatie. SRR bevindt zich in een groot gezondheidscentrum waar vele disciplines aanwezig zijn. De mogelijkheid is er om bepaalde onderdelen van de revalidatie met een andere discipline van SRR te doen. Op indicatie zal bepaald worden of dit van meerwaarde kan zijn voor de sporter. De hoofdbehandelaar zal de sporter dan doorverwijzen naar de gewenste discipline. Doordat SRR nauw contact heeft en samenwerkt met verschillende professionals, kan de sporter de meest optimale revalidatie verwachten.

Sport Revalidatie Rotterdam

Contact

Heb je een vraag of wil je direct een afspraak maken? Bel of mail ons, we helpen je graag!

Bel 010-2632320 Online afspraak maken