COVID-19 / corona revalidatie

Momenteel wordt de wereld getroffen door een pandemie van ongekende proporties, veroorzaakt door de uitbraak en verspreiding van het COVID-19 virus oftewel het coronavirus. Het corona virus is een zeer besmettelijke en snel verspreidende virus dat zich via druppels door de lucht verspreidt vanuit de neus, keel of longen tijdens hoesten en/of niezen. Het virus kan een (ernstige) longontsteking veroorzaken. Om het risico tot besmetting te verlagen heeft de overheid via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aantal belangrijke maatregelen ingesteld: 1.5 meter afstand houden tussen personen, zo veel mogelijk thuis blijven oftewel intelligente lockdown en quarantaine, regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Bij een besmetting met het corona virus kunnen de ervaren klachten variëren van geen klachten tot zeer ernstige klachten en in bepaalde gevallen zelfs tot overlijden. De klachten die kunnen voorkomen als gevolg van een corona virus besmetting zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts.

Zodra het virus het lichaam binnendringt treedt er een reactie van het afweersysteem op. Bij de ene persoon is deze reactie kort en kleinschalig en zal het lichaam het virus ‘opruimen’ zonder klachten te ervaren, bij de andere persoon kan deze reactie heftig en langdurig zijn en een longontsteking veroorzaken. Het virus zal dus vooral bij personen met een relatief zwak afweersysteem leiden tot ernstige klachten. Indien het lichaam de longontsteking niet onder controle krijgt kunnen de klachten verergeren en leiden tot een opname op de intensive-care (IC) afdeling van een ziekenhuis. De IC-opname is nodig wanneer een persoon niet meer goed kan ademhalen. Op de IC-afdeling worden zij dan kunstmatig beademd. De gemiddeld opnametijd van een corona patiënt op een IC is 23 dagen terwijl de algemene gemiddelde IC-opname tijd 10 dagen is. Wegens de lang aanhoudende longontsteking kan er littekenvorming optreden in de longen waardoor de longfunctie permanent aangetast kan worden.

Een opname op de IC afdeling van een ziekenhuis heeft allerlei fysieke gevolgen. Vanwege het lang stil liggen en een onvoldoende voedingstoestand treed er een breed scala aan functiestoornissen op. Hoe langer de IC-opname tijd, hoe grootschaliger deze IC-gerelateerde restverschijnselen. Denk hierbij aan onder andere de volgende restverschijnselen: afname spiermassa, pijn, angst, depressie en post traumatisch stress syndroom.

Een patiënt herstellende van een corona-besmetting zonder of met IC-opname kan dus te maken krijgen met een lange weg om te herstellen en dient te revalideren. De revalidatie dient aangeboden te worden door professionals die gespecialiseerd zijn in corona revalidatie. Een revalidatie team bestaat uit een behandelend arts of chirurg, de huisarts, de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en psycholoog. De laatste 3 professionals worden alleen op indicatie ingeschakeld.

Paramedisch Centrum Hoogvliet heeft inmiddels de nodige scholing gevolgd en expertise in huis om corona-patiënten te revalideren.