Fysiotherapie bij oncologische patiënten

Fysiotherapie bij oncologische patiënten richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby's.

Verantwoord uw conditie terug krijgen na een zware periode

Peter Gronsveld

Middels een gericht revalidatie progamma waarbij gebruik wordt gemaakt van professionele apparatuur wordt de lokale en algehele belastbaarheid(conditie) verbeterd danwel geoptimaliseerd. Daarnaast is er middels groepslessen(funxtion training) regelmatig ook plaats voor het trainen van balans,stabiliteit en coordinatie.

Een keer per maand is er ook een yoga/mindfulness les. Hierin zal de ontspanning centraal staan zodat ook het geestelijke aspect aan bod komt. Zodat uiteindelijk lichaam en geest weer beter in balans komen.

Doordat de lessen op een vaste tijd met een vaste groep plaatsvind is er regelmatig tijd voor onderling contact tussen de mensen wat door iedereen als erg prettig wordt ervaren.

De oncologische revalidatie kan worden ingezet zowel in de curatieve fase (de herstelfase na alle behandelingen) als in de fase ervoor of tijdens de behandelingen.

In de curatieve fase ligt de nadruk op het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden cq conditie. In de behandelfase of ervoor meer op het onderhouden van de huidige conditie.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologische revalidatie kan hierbij een ondersteunende rol vervullen.

Fysiotherapie bij oncologische patiënten valt onder de fysiotherapie en wordt dus vergoedt door uw zorgverzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent.