Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ingrijpende ziekte voor diegene die de diagnose heeft gekregen en voor zijn/haar omgeving. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat cellen in de substantia nigra verloren gaan. Dit gebied in de middenhersenen heeft de regie over onze bewegingen. Waardoor mensen met Parkinson voornamelijk problemen ervaren met bewegen in het dagelijks leven.

Arthur is sinds kort ook aangesloten tot de Parkinsonnetwerk. Dit is een wereldwijd netwerk van specialisten en verscheidene paramedici, waaronder ook fysiotherapeuten. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen het proces van de ziekte van Parkinson kan remmen. Daarnaast kan de fysiotherapeut u bewegingsstrategieën voor handelingen in het dagelijks leven aanleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De beroemde filmster 'Michael J. Fox' is een groot voorbeeld dat je met de ziekte van Parkinson een volwaardig en lang leven kan leiden. En daar willen wij u graag bij helpen.

The more I expect, the more unhappy I am going to be.
The more I accept, the more serene I am.

Michael J. Fox