Herstel & balans

Revalidatieprogramma voor kankerpatiënten

Het programma Herstel & Balans is een combinatie van lichaamstraining en psycho-educatie. Herstel & Balans is ontwikkeld op initiatief van de integrale kankercentra in samenwerking met revalidatie-instellingen en kankerpatiëntenverenigingen.

Patrick de Held

Programma

Middels een gericht revalidatieprogramma wordt de lokale en algehele belastbaarheid (conditie) verbeterd danwel geoptimaliseerd.

Het fysieke bewegingsprogramma bestaat enerzijds uit gericht en gecontroleerd bewegen op professionele apparatuur (kracht & uithoudingsvermogen) en anderzijds middels groepslessen zoals RPM light, Bodypump light & Body Balance light. Hierin zal behalve het verbeteren van de conditie ook een stuk ontspanning centraal staan.

Daarnaast is er 1 keer per week een psycho-educatie bijeenkomst waarin diverse thema's worden behandeld. Centraal hierbij staat respect en aandacht voor de wijze waarop ieder mens met deze fase in zijn of haar leven omgaat. De opzet van de bijeenkomsten is het verstrekken van een stuk informatie, het uitwisselen van ervaringen, het lotgenoten contact en het bieden van handvaten die gebruikt kunnen worden om zowel lichamelijk als geestelijk weer in balans te komen.

Duur

De totale duur bedraagt 12-13 weken.