Kinderbekkenfysiotherapie

De kinderbekkenfysiotherapeut (KBFT) heeft zich gespecialiseerd in problemen rond buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De behandeling is gericht op plas- en/of ontlastingsproblemen, bedplassen of chronische buikpijnklachten.

Maakt u zich als ouders ook weleens druk over de ontwikkeling van uw kind?
De kinder(bekken)fysiotherapeut!

Marleen van Kampen

Intake en onderzoek

Wanneer u bij de KBFT komt, zal er eerst een gesprek zijn samen met ouder en kind. Hier wordt de hulpvraag geïnventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een poep- of plasdagboek. Opvolgend kan er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Dit is nodig om te zien op welke manier uw kind beweegt en om een inschatting te maken van de mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen.

Wat kunnen de klachten zijn?

 • urine- en/of ontlastingsverlies
 • onrustige blaas, heel vaak plassen
 • niet op tijd op het toilet zijn
 • te lang ophouden van plas
 • verstopping in de darmen, obstipatie
 • verminderde eetlust, buikpijn, lusteloosheid
 • blaasontstekingen
 • angst om te plassen of te poepen
 • bedplassen
 • problemen op het gebied van de seksualiteit (bij oudere kinderen)

Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van uw kind en uw gezin. Kinderen, maar ook hun ouders, schamen zich vaak voor deze klachten en durven niet of met maar weinig anderen hierover te praten.

Behandeling

Aan de hand van de intake, poep- en plasdagboeken en het onderzoek zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren en beoordelen of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn.
Er wordt samen met u en uw kind een behandelplan gemaakt. De therapie bij kinderen met plas– en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas/poepprobleem.
 • Aanleren van juist toiletgedrag/toiletritme/toilethouding
 • Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten

Oefentherapie gericht op:

 • Algemeen lichaamsgevoel en beweging
 • Bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • Verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
 • Adequaat reageren op aandrang en het vergroten van blaascapaciteit
 • Ontspannen ademhaling
 • Ontspanning algemeen

Verwijzing

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.