Overgangsconsulente

De overgang

Elke vrouw krijgt te maken met de overgang. De overgang van de vruchtbare periode van de vrouw tot naar de non-productieve fase. De start van de natuurlijke overgang ligt gemiddeld rond het 46e levensjaar, maar alle begin tussen de 40 en 60 wordt als normaal beschouwd. Een vrouw kan vervroegd in de overgang komen als gevolg van een aandoening, operatie of gebruik van medicatie.
De klachten die bij de overgang passen zijn verschillend per vrouw. Sommige vrouwen ervaren geen tot milde klachten, maar er zijn ook vrouwen die juist veel klachten ervaren waardoor hun dagelijkse leven behoorlijk beïnvloed kan raken. De klachten kunnen bestaan uit lichamelijke klachten zoals opvliegers, hartkloppingen, spier- en gewrichtsklachten, slecht slapen, droge slijmvliezen tot aan klachten op het mentale vlak zoals stemmingswisselingen, angst- en paniekstoornissen en geheugenproblemen.

De overgangsconsulente geef informatie, advies en begeleiding aan de vrouw in de overgang.

Annemieke Houweling

Wat doet een overgangsconsulente

Een overgangsconsulente te opgeleid op gebied van de overgang. Ik geef informatie, advies en begeleiding aan de vrouw in de overgang.

Het eerste consult zal bestaan uit het geven van informatie over de overgang, inventariseren van de klachten en het opstellen van een advies op maat. Dit gesprek zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Tijdens het tweede consult evalueren we de adviezen en zal ik meer informatie geven over de mogelijke risicofactoren van de overgang. Sommige klachten kunnen dusdanig heftig zijn dat een verwijzing naar een arts noodzakelijk kan zijn.

Voor het maken van een afspraak bij een overgangsconsulente is geen verwijzing nodig van de huisarts. Het bezoek wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit een aanvullend pakket.

De kosten van consult (ook online mogelijk) bedragen:

  • Eerste consult (1,5 uur) € 122,50
  • 1 uur consult € 80,00
  • 0,5 uur consult € 42,50
  • Telefonisch consult € 18,50

Ik ben aangesloten bij de VVOC en werk ik volgens een onafhankelijk protocol. De Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC) is een onafhankelijke professionele organisatie van en voor de (Verpleegkundig/Verloskundig) Overgangsconsulent.

Tevens ben ik lid van de Dutch Menopause Society (DMS), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN).

Blijf niet lopen met klachten maar maak een afspraak met de verpleegkundig overgangsconsulente. Samen gaan we in gesprek over de klachten en kijken we samen wat in uw specifieke situatie de beste oplossing is.

Tel: 06-19366192
E-mail: annemieke@vivere-overgangsconsulente.nl